Werkwijze

Iedere aanpak wordt afgestemd op de specifieke situatie van de cliënt.
Onderstaande aanpak is in veel gevallen de basis, en kan waarnodig worden uitgebreid.

  1. We starten met een (gratis) intakegesprek: aan de hand van de ontvangen informatie bespreken we uw situatie en stellen we uw hulpvraag vast. Vooraf aan het intakegesprek stuur ik u een formulier toe waarin ik u o.a. om de volgende informatie vraag: gezinssamenstelling, woning, inkomen etc.
  2. Op basis van de hulpvraag zal ik u binnen enkele werkdagen een plan van aanpak toesturen.
  3. Na akkoord op dit plan van aanpak zal gestart worden met het overeengekomen traject.
  4. In veel gevallen is het maken van een budgetplan een essentieel onderdeel van het plan van aanpak. Het budgetplan is een overzicht van de inkomsten en uitgaven inclusief reserveringen.
  5. Evaluatie en nazorg: na afronding van het traject neem ik binnen 6 maanden contact met u op om te horen of alles nog naar wens verloopt en of er eventueel bijsturing nodig zijn.