Tarieven

Pakket 1: opmaken budgetplan
Opmaken van een individueel budgetplan met daarin een overzicht van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Het budgetplan wordt opgesteld met behulp van bankafschrijvingen.
Daarnaast wordt er onderzoek gedaan of men recht heeft op toeslagen en/of kwijtschelding.
Ook wordt geïnventariseerd wat de vervaldata van de huidige contracten zijn in verband met (benodigde) besparingen. Denk hierbij o.a. aan telefonie, energie en verzekeringen.
Prijs (eenmalig) vanaf € 129 excl. BTW.

Pakket 2: opmaken budgetplan inclusief periodieke voortgang
Idem pakket 1 inclusief een periodieke voortgang met als doel ook te leven naar het budgetplan.
Prijs (maandelijks) vanaf € 60 excl. BTW (bij een minimale duur van 4 maanden).

Pakket 3: administratie ordenen
Orde aanbrengen in administratie en een eenvoudig opbergsysteem aanleggen. (Kosten opbergsysteem zijn voor eigen rekening.)
Prijs (eenmalig) vanaf € 85 excl. BTW .

Pakket 4: inzicht in schulden, betaalafspraken maken en toezien op aflossing
(Dit pakket is alleen mogelijk in combinatie met pakket 1)
Schulden inzichtelijk maken, schuldeisers aanschrijven, betaalafspraken maken per schuldeiser, maandelijks toezien op nakoming van de betaalafspraken.
Prijs (maandelijks) vanaf € 50 excl. BTW (bij een minimale duur van 5 maanden).

Pakket 5: besparingen realiseren
(Dit pakket is alleen mogelijk in combinatie met pakket 1)
Prijs per besparing bedraagt 40% van het bespaarde bedrag, met een maximum van € 300 op jaarbasis.

Bovenstaande prijzen gelden voor zowel particulieren als werkgevers.
25% van de betaling voor aanvang en restant na afronding. Gespreide restantbetaling in overleg.